SERTIFISERINGAR

KVALITETSIKRING

Sogn Vekst as vart NS-EN ISO 9001:2008 godkjent 11.09.2015 av Teknologisk Institutt som er godkjent av Norsk Akkredidering MSYS 004.

Resertifisert ISO 9001:2015 09.11.2021

Gyldig til: 11.09.2024

Sertifikat nr: 1533

For produksjon/leveranse av følgande produkt/tenester:

Leveransar av tenester til det offentlege og andre kundar innan arbeid, velferd, inkludering og kompetansebygging.

Leveranse av industriprodukt til det profesjonelle markedet