FOR LÆRLING

Sogn Vekst as er godkjend lærebedrift innan vaskerifaget. Me samarbeida med Sogn opplæringskontor.


Me kan også tilby eit tilrettelagt lærekandidatløp.


Ved interesse ta kontakt med Anne Sofie Sørhage på mobil 90998355 eller e-post: anne.sofie@sognvekst.no