VASKERI

OM

VASKERIET

Vaskeriet var i drift frå 02.01.2013 og har hatt ein god utvikling


Fordeler :

· Dekka behov for vaskeritenester i Årdal, og i våre nabokommunar

· God sysselsetting

· Varierte arbeidsoppgåver

· Nye arbeidsplassarVaskeriet er etablert som eit miljøvenlege vaskeri som stettar alle krav til HMT.


· Gass biovarme og elektrisk drevet utstyr

· Vaskeri prosessen blir basert på Statens helseforskrifter IK-1941/94

· Barriere vaskeri. Rein/urein sone (til institusjonar )

· Vask/utleige av sengetøy, frotté, dukar, moppar og matter.

· Vask av ryer, dyner, puter, madrasstrekk,

· Vask av arbeidstøy.

· Reparasjon av arbeidstøy.

· Henting/levering for bedrifter og private etter avtale.


Det er inngått langsiktige leveringsavtaler for vaskeriet. Oppdragsmengda er aukande, og lønnsemda god.

OM SY

Sy avdeling

(integrert i vaskeri første kvartal 2017)


Produkt til aluminiumsindustrien:

· Isolasjonsmateriale etter mål og tekning

· Filter til kjøretøy

· Reparasjon av alle typar arbeidsklede

· Merking av arbeidsklede


Kreativ søm:

· Økologiske brødposar

· Vesker

· Handlenett