TRE-GLASS-METALL

OM

TREVARE

Sogn Vekst AS er godkjent av Mattilsynet for produksjon/merking av tre emballasje og paller for eksport etter ISPM 15.


Produkt:

· Kassar, emballasje og pallar.

· Stakestaur

· Produksjon av turskilt/treskilt

· Tennrullar

OM

METALL

Produkt:

· Montering av pyrometer

· Punktsveising

· Plateklipping

OM

GLASS

Vi levera etter mål og teikning:


· Laminert blankt og farga glas

· Herda glas

· Vanleg klart glas

· Speglar

· Pleksiglas

· Innråming i aluminiums ramme

· Glas til gulv og rekkverk