FOR NAV

Sogn Vekst AS HAR SIDAN 1996 TILBYDD ARBEIDSRETTA TILTAK I SAMARBEID MED NAV

Sogn Vekst AS er i dag leverandør av tiltaka Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) og Arbeidsførebuande Trening (AFT). I tillegg har vi fokus på å utvikle vårt gode samarbeid med næringsliv, skule, kommune og nav i andre prosjekt utanom VTA og AFT. Vi tilbyr arbeidspraksis gjennom tett oppfølging, individuell tilrettelegging og kompetanseheving.

I Sogn Vekst as sine lokale kan vi tilby arbeidstrening innan bl.a. vaskeritenester, lager/logistikk, sjåføryrket, sy- arbeid, metall-arbeid,

trevareproduksjon og produksjon av skilt. I tillegg har me ei avdeling som jobbar med diverse sesongbasert kreativt arbeid.

Vi har også eit tett samarbeid med lokalt næringsliv for å tilby arbeidstrening innan ulike bransjar.


Ønskjer du meir informasjon om våre tiltak og prosjekt, 

kontakt Anne Sofie Huset Sørhage på mobil 90998355 eller

e-post: anne.sofie@sognvekst.no