FOR NÆRINGSLIV

Sogn Vekst as ønskjer å inngå samarbeidsavtale med bedrifter når det gjeld rekruttering, kvalifisering og praksis for jobbsøkjarar. Avtalen kallar me "Inkluderande bedrift". Pr i dag har me 15 inkluderande bedrifter, og me ønsker oss stadig fleire for å kunne gi eit variert tilbod til våre deltakarar.

Me tilbyr også arbeidsevnekartlegging for bedrifter etter avtale og fastsett sats. Me er sertifisert i ulike kartleggingsverktøy innan karriererettleiing, og arbeidsevnevurdering. Me kan vera hjelpande i Dykkar interne attføringsarbeid.


Dersom di bedrift ønsker å vera med på å bidra til integreringsdugnaden, eller har behov for å nytta vår kompetanse innan attføring 

Ta kontakt med Anne Sofie Sørhage for ein uformell prat på mobil 90998355 eller e-post: anne.sofie@sognvekst.no